Annual Sports Meet 2016-17

UB Annual Sport’s Meet 2016-17

UHD Annual Sport’s Meet – 2016-17 Show 1 : Grade IV – X

UHD Annual Sport’s Meet – 2016-17 Show 2 : Grade I to III


Annual Day Celebrations 2016-17

UHD Annual Day Celebrations 2016-17 : Show 1

UHD Annual Day Celebrations 2016-17 : Show 2

UHD Annual Day Celebrations 2016-17 : Show 3

UHD Annual Day Celebrations 2016-17 : Show 4

UB Annual Day Celebrations 2016-17 : Show 1

UB Annual Day Celebrations 2016-17 : Show 2